Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
0062 Internet dla edukacji Sławomir Nowakowski 1 zł
0064 IV Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski NA SCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY Relacja z przebiegu czwartej edycji konkursu (Antologia wystąpień uczniów) Ewa Sztombka (red.) 4 zł
0065 IX Szkolna Sesja Naukowa z Fizyki, prace sesyjne – fizyka cząstek elementarnych, Zeszyt metodyczny nr 17 Włodzimierz Nawrocki 9 zł
0066 Jak badać dojrzałość szkolną dziecka? (materiały opracowane w ramach pracy Zespołu ds. Integracji Oddziaływań Między Nauczycielami Przedszkoli i Szkoły) Aleksandra Proc, Beata Wosińska 3 zł
0067 Jak organizować pracownię pracy biurowej? Teresa Bogusławska 1 zł
0071 Jak zapoznać uczniów w szkole podstawowej z gospodarką? ( propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów w łódzkich szkołach podstawowych ) , Zeszyt metodyczny nr 4 2 zł
0072 Jaki pracownik – jaki zawód? Analizowanie internetowych i prasowych ofert pracy, Analizy i badania nr 9 Leszek Kuras, Elżbieta Ciepucha (red.) 9 zł
0073 Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka produkcja oraz instalacja/utrzymanie/serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, Analizy i badania nr 14 Leszek Kuras 5 zł
0074 Jubileuszowa X Sesja naukowa z Fizyki, prace sesyjne „Fizyka cząstek elementarnych”, Zeszyt metodyczny nr 20 + PŁYTA (red.) Wlodzimierz Nawrocki 10 zł
0075 Jubileuszowy XX Konkurs Fizyczny 1990-2011, Zeszyt metodyczny nr 26 Włodzimierz Nawrocki (red.) 23 zł
0078 Kalejdoskop bibliotekarza – zeszyty metodyczne, zeszyt 2 red. Bogusława Walenta, Bogusława Staszewska 1 zł
0082 Kalejdoskop bibliotekarza, Zeszyt Metodyczny nr 3 Bogusława Staszewska, Bogusława Walenta 6 zł
0086 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – 2006 Elżbieta Bytniewska 8 zł
0088 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych - 2011 Elżbieta Bytniewska 7 zł
0092 Komputerowe wspomaganie projektowania w liceum technicznym o profilu „kształtowanie środowiska”, część druga Anna Koludo 1 zł
0095 Konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, „Funkcje i figury” Ewa Boczkowska, Marianna Bień, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 15 zł
0096 Konkurs matematyczny dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej „Z Pitagorasem na Ty” Dorota Palka (red.) 8 zł
0097 Konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych „Liczby i procenty Ewa Boczkowska, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 8 zł
0098 Konkursy historyczne (Polska Piastów, Polska Jagiellonów) – TESTY, Zeszyt Metodyczny nr 6 Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Piotr Atemborski (red.), Elżbieta Grasz. Małgorzata Kantecka, Małgorzata Niewiadomska 4 zł
0099 Konkursy środowiskowe o tematyce prozdrowotnej, Zeszyt Metodyczny nr 10 Ewa Sprawka 9 zł

Strony