Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych prowadzi działalność w zakresie:
• kształcenia informatycznego,
• edukacji medialnej i czytelniczej
• kształcenia na odległość,
• praktycznych zastosowań informatyki,
• pomiaru dydaktycznego,
• wydawnictw ŁCDNiKP.

Organizuje dla użytkowników platformy PC i Macintosh kursy dotyczące m.in:
• obsługi i konfigurowania systemów operacyjnych,
• projektowania interaktywnych pakietów edukacyjnych do kształcenia na odległość,
• zastosowania usług sieci Internet i projektowania stron WWW,
• sposobów wykorzystania programów biurowych,
• pozyskiwania, tworzenia i obróbki grafiki cyfrowej,
• administrowania sieciami komputerowymi,
• projektowania algorytmów oraz programowania,
• komputerowego zarządzania szkołą,
• zarządzania projektami,
• edukacji czytelniczej i medialnej,
• projektowania narzędzi pomiaru dydaktycznego,
• analizy wyników pomiaru dydaktycznego.

Ośrodek realizuje liczne projekty we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Na szczególną uwagę zasługują projekty dotyczące:
• przygotowania nauczycieli do wdrażania zdalnych form kształcenia,
• certyfikowania umiejętności nauczycieli z zakresu stosowania technologii informacyjnej w procesie kształcenia,
• projektowania portali edukacyjnych,
• tworzenia nowych programów kształcenia informatycznego oraz narzędzi informatycznych dla potrzeb edukacji,
• kreowania nowych funkcji biblioteki szkolnej zgodnie z przygotowanym modelem edukacji czytelniczej).

Na szczególną uwagę zasługuje działalność uzdolnionych informatycznie uczniów zgromadzonych w Twórczej Szkole Komputerowej oraz sekcji informatycznej Akademii Młodych Twórców. Realizują oni własne projekty, są laureatami konkursów informatycznych, włączają się w prace wykonywane przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych, biorą udział w projektach międzynarodowych, prowadzą działalność dydaktyczną wśród swoich rówieśników. Efekty ich prac są prezentowane w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Usługi edukacyjne w zakresie praktycznych zastosowań informatyki są organizowane w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w komputery PC oraz w komputery Apple, podłączony do Internetu i lokalnej sieci intranetowej.