Zaproszenie dla nauczycieli do udziału w projekcie

Aktualności

 
Rozpoczęliśmy realizację bardzo interesujących, bezpłatnych szkoleń i już można się zgłaszać! 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów szkolnych, wychowawców ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia – wszystkich, którzy w swojej pracy realizują w jakimkolwiek stopniu zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (w załączeniu formularz oświadczenia potwierdzającego realizację tych zadań, którego skan dołączamy podczas rejestracji elektronicznej).  

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest realizatorem na terenie województwa łódzkiego projektu „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (m.in. woj. łódzkie)”, prowadzonego w ramach środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).    

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji zadań szkoły wynikających z organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ).   

W trakcie trzydniowego szkolenia realizowanego w formie zjazdu w weekend (piątek godz. 15.30-21.00, sobota godz. 9.00-17.00, niedziela godz. 9.00-15.30) uczestnicy otrzymają informacje i ukształtują umiejętności, które są ukierunkowane na dobrą organizację WSDZ w szkole.    

Wsparcie nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego przyczyni się do bardziej świadomych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wpłynie korzystnie na przemyślany wybór szkoły przez dzieci, młodzież i ich rodziców, co przyczyni się do bardziej świadomego wyboru zawodu, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie oraz szybkiego przekwalifikowywania się, gdy zajdzie taka potrzeba. 

Miejsce szkolenia: hotel Mazowiecki w Łodzi. Zapewniamy materiały szkoleniowe i wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz noclegi  i zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających powyżej 20 km. 

Z każdej szkoły w projekcie mogą wziąć udział max. 2 osoby.  

Pierwszy termin szkolenia 9-11 grudnia i są w tym terminie jeszcze wolne miejsca.  

Zachęcamy do wyboru terminu szkolenia dogodnego dla Państwa i rejestracji na stroniewww.kompetencjedladoradcow.pl      

O udziale w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 660061922.

 

załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Oswiadczenie_wzor_1 do projektu Białystok.pdf168.3 KB
PDF icon Plakat.pdf1.17 MB