XI Ogólnołódzki Konkurs Ele - mele, umiem wiele

Nr szybkiej informacji: 
199
Adresat: 
dla nauczycieli oraz uczniów I etapu kształcenia
Informacja o wydarzeniu: 

XI Ogólnołódzki Konkurs  Ele - mele, umiem wiele

 

            Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów I etapu kształcenia do udziału w XI edycji Konkursu Ele – mele, umiem wiele,  organizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Celem konkursu jest:

·         rozwijanie umiejętności kluczowych oraz propagowanie osiągnięć dzieci w wieku wczesnoszkolnym

·         upowszechnianie wiadomości na temat Łodzi, regionu łódzkiego, Polski i Europy.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

·         przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia szkoły do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

·         wybór 4-osobowej drużyny (po jednym uczniu z klas I i II oraz dwoje dzieci z klas III) według kryterium ustalonego przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z konkretnej szkoły.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

·         etap ogólnołódzki I stopnia - 7 marca 2014 r., w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, przesłanie formularza zgłoszenia drużyny do 10 lutego 2014 r.

·         etap ogólnołódzki II stopnia (finał) -  16 maja 2014 r., w Szkole Podstawowej nr 19, ulica Balonowa 1.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły, wraz z nazwiskiem szkolnego koordynatora konkursu prosimy przesłać listownie lub faksem na adres Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego lub dostarczyć osobiście do sekretariatu placówki,
w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2013 r.

 

Na podkreślenie zasługuje nieco zmieniona formuła konkursu – dokładny opis w regulaminie.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Organizatorzy:
Hanna Derewlana

Aleksandra Proc

Katarzyna Gizewska
Agnieszka Kacprzak

Organizator: 
Hanna Derewlana, Aleksandra Proc, Katarzyna Gizewska, Agnieszka Kacprzak