V KONKURS STATYSTYKA W KARIERZE

Nr szybkiej informacji: 
127
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie gimnazjów
Informacja o wydarzeniu: 

V KONKURS

STATYSTYKA W KARIERZE

 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi  zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie Statystyka w karierze. Celem konkursu jest aktywizowanie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia poprzez kształcenie umiejętności:

·     rozpoznawania potrzeb rynku pracy,

·     poszukiwania danych statystycznych niezbędnych do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

·     interpretacji danych statystycznych,

·     pracy w grupie,

·     myślenia analitycznego.

Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu analizy danych statystycznych charakteryzujących rynek pracy, demografię i gospodarkę Polski oraz poprawność opracowania ankiety dotyczącej problemu wyboru dalszej ścieżki kształcenia. 

Prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w konkursie, przekazanie informacji  i wsparcie
w przygotowaniach. Przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów.

Termin zgłoszeń upływa:

 28. 11. 2014 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na:
www.konkursy.wckp.lodz.pl/,
http://lodz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna

 

Opracowała:    

Małgorzata Redlicka

doradca zawodowy ŁCDNiKP

 

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim oraz doręczenie liderowi wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Państwa placówce. 

Organizator: 
Małgorzata Redlicka