Rekomendacje po III Ogólnopolskiej Konferencji „Rok szkoły zawodowców – kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”  z dnia 19 marca 2015 r.

załącznik_nazwa: 
Rekomendacje po III Ogólnopolskiej Konferencji „Rok szkoły zawodowców – kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”  z dnia 19 marca 2015 r.