REKOMENDACJA CYKLU WARSZTATÓW W RAMACH „WEEKENDU Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ”