Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II

Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II

Autor: 
Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.)
Cena: 
27 zł