Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na debatę

Aktualności

Edukacja historyczna w szkole podstawowej  - nowe wyzwania

W trakcie spotkania nauczyciele będą mieli możliwość:

  • wymiany doświadczeń  i przemyśleń dotyczących  wdrażania nowej Podstawy Programowej z historii dla klasy IV i VII,
  • poznania/przypomnienia metod metaplanu, odwróconej lekcji i możliwości ich stosowania w edukacji historycznej i regionalnej.

Debata odbędzie się 12 marca 2018 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli                  i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29, w godzinach 15.00 – 18.00 (sala 210).

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zainteresowanych Państwa prosimy o zarejestrowanie się drogą elektroniczną www.wckp.lodz.pl/rejestracja