MECHATRONIKA W PRAKTYCE TECHNOLOGIE MECHATRONICZNE W RÓŻNYCH OBSZARACH ZAWODOWYCH

Nr szybkiej informacji: 
134
Adresat: 
dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gimnazjów.
Informacja o wydarzeniu: 

Zaproszenie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gimnazjów.

 

MECHATRONIKA W PRAKTYCE

TECHNOLOGIE MECHATRONICZNE W RÓŻNYCH OBSZARACH ZAWODOWYCH

EDUKACJA MECHATRONICZNA
W REGIONALNYM OŚRODKU EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

 

Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Wymagania i potrzeby gospodarki oraz lokalnego rynku pracy powodują, że absolwenci szkół kształcących w zawodach mechatronicznych są nieustannie poszukiwani i wysoko cenieni.

W Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej chcemy przybliżyć uczniom już na wczesnym etapie edukacyjnym zastosowania mechatroniki w różnych obszarach zawodowych oraz zachęcić ich do wybierania drogi zawodowej związanej z osiąganiem kwalifikacji zawodowych w zawodach mechatronicznych.

Podczas spotkania przewidujemy:

·         seminarium „Mechatronika w praktyce - technologie mechatroniczne w różnych obszarach zawodowych”;

·         zwiedzanie Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej oraz prezentacje stanowisk techniczno-dydaktycznych przedstawiających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze mechatroniki.

 

Pierwsze spotkania w roku szkolnym 2013/2014 planowane są w dniach: 19 listopada 2013 r. i 26 listopada 2013 r. w godzinach 12.00–15.00, w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, w sali 14.

 

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia, przekazanie do ŁCDNiKP pocztą, faxem lub osobiście do dnia 15.11.2013 r.

Jednocześnie informujemy zainteresowanych nauczycieli wraz z grupami uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o możliwości zorganizowania spotkania w innym niż zaproponowany terminie.

Kontakt w celu ustalenia terminu spotkania: mail daur27@wp.pl lub tel. 42 678 33 78 w.223.

 

 

Opracowała:

Danuta Urbaniak – konsultant ŁCDNiKP

Organizator: 
Danuta Urbaniak