LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Nr szybkiej informacji: 
125
Adresat: 
dla nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

LEKCJA OTWARTA
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych na pierwszą w bieżącym roku szkolnym lekcję otwartą poświęconą pracy nauczyciela polonisty z tekstem kultury (film) w kontekście nowego egzaminu maturalnego:

 

Eros, sexus, philia czy agape- o jakiej miłości mówi „Krótki film o miłości” Krzysztofa Kieślowskiego

 

Spotkanie odbędzie się 24 października 2013 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Narutowicza w Łodzi (ul. Nowa 11/13),  sala 17. Lekcję przeprowadzi Pani Anna Ryłek – nauczycielka języka polskiego.

Dziękujemy Pani Dyrektor Jadwidze Ochockiej za zaproszenie polonistów do II Liceum Ogólnokształcącego,  a  Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych bardzo prosimy o umożliwienie chętnym nauczycielom wzięcia udziału w tym praktycznym szkoleniu. Scenariusz  prezentowanej lekcji został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie.

Bardzo proszę o jak najszybsze przysyłanie Kart Zgłoszeń (tel./fax 42 678 10 85 lub sztombkae@wp.pl)
 

 

      Opracowała                                 

 

      Ewa Sztombka      

Organizator: 
Ewa Sztombka