Komunikat ŁCDNiKP

Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Od 16.03.2020 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczyciela i Kształcenia Praktycznego będzie organizowało doskonalenie nauczycieli i kształcenie uczniów w formie zdalnej. Informacje o zaplanowanych usługach będą rozsyłane do Państwa na maile kontaktowe szkół oraz upowszechniane na stronie internetowej Centrum (np. informator miesięczny). Na naszej stronie będą również umieszczane instrukcje dotyczące wykorzystywania technologii informacyjnych w komunikowaniu się z uczniami oraz w pracy zespołowej nauczycieli. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem

Anna Koludo

zastępca Dyrektora