Kolejny nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Aktualności

Miło nam poinformować, że we wrześniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje uruchomić III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in. nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest dla uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Czas trwania przedsięwzięć, w zależności od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych, może trwać 6 bądź 12 miesięcy. Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Informacje na stronie FRSE. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej projektu

http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl)

 

Barbara Wrąbel 

kierownik Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, tel(42) 678 33 78 wew. 351,

e-mail: b.kuzmicka-wrabel@lcdnikp.elodz.edu.pl