II edycja konkursu „Europa na wesoło”

Nr szybkiej informacji: 
198
Adresat: 
uczniowie gimnazjów
Informacja o wydarzeniu: 

 

<p text-align:="" center;"="" style="text-align: center;">„Europa na wesoło”

 

XXX  Liceum Ogólnokształcące w Łodzi  zaprasza uczniów gimnazjów do udziału  w II edycji konkursu „Europa na wesoło”

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o krajach europejskich, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zaktywizowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy w zakresie różnic kulturowych krajów europejskich.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zaprezentowanie specyfiki danego kraju lub obszaru kulturowego w   sposób dowcipny i  zabawny z uwzględnieniem   tolerancji  w  stosunku  do innych nacji.

Konkurs organizowany jest przy współudziale Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zamieszczone są poniżej Szybkiej Informacji.

   

 Opracował:

Sławomir Jaraszkiewicz

Organizator: 
Sławomir Jaraszkiewicz