Historia i teraźniejszość

Aktualności

Konsultanci i doradcy metodyczni z Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej, funkcjonującego   w ŁCDNiKP, zapraszają zainteresowanych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, z wszystkich typów szkół, do udziału w konferencji dotyczącej wdrożenia od 1 września 2022 r. nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość. 

Na podstawie pisma Ministra Edukacji i Nauki „publiczne placówki doskonalenia nauczycieli są zobowiązane do zorganizowani i przeprowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z ww. kierunku” (w terminie do 2 września br.) 

Tematyka spotkania: 

             Podstawowe założenia zmian programowych wprowadzanych od 1 września 2022 r. 

             Koncepcja przedmiotu Historia i teraźniejszość. 

             Warunki i metody realizacji podstawy programowej przedmiotu. 

             Zintegrowana Platforma Edukacyjna jako narzędzie wspomagające pracę nauczycieli przedmiotu Historia i teraźniejszość. 

Konferencja odbędzie się 29 sierpnia 2022 r. w godzinach 15.30 – 18.00 na platformie Microsoft Teams. Prosimy o rejestrowanie się, do 28.08.2022 r., na stronie ŁCDNiKP https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/70557   

W arkuszu rejestracyjnym prosimy podać służbowy adres mailowy w domenie elodz.edu.pl (dotyczy nauczycieli z Łodzi)