Certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (od 2002 r.)

Miniaturka: 

Certyfikaty ISO 9001 przyznane organizacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i w imieniu Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet dla systemu zarządzania jakością:

-      w zakresie: doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych (rok 2002),

-      w zakresie rozszerzonym o kształcenie ustawiczne (rok 2005),

-      w zakresie rozszerzonym o kształcenie praktyczne uczniów (rok 2007),

-      w zakresie: formalne i pozaformalne kształcenie zawodowe młodzieży oraz doskonalenie, doradztwo i dokształcanie zawodowe dorosłych w tym kadry    pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  (rok 2008),

-      na zgodność systemu zarządzania ze zmienioną normą ISO (rok 2010),

-      recertyfikacyjne (rok 2005, 2008 i 2011),

Badanie systemu zarządzania jakością Centrum na zgodność z normą ISO 9001 jest co roku przeprowadzane przez PCBC w formie auditu zewnętrznego. Wyniki tych badań wskazują brak niezgodności w wprowadzanych zmianach doskonalących system np.
w zakresie zarządzania procesowego (rok 2012).