AKREDYTACJA ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY dla placówki doskonalenia nauczycieli (2005).

Akredytacja dla placówki doskonalenia nauczycieli (Decyzja Nr 14/05) przyznana Centrum przez Łódzkiego Kuratora Oświaty potwierdzająca poprzez audit zespołu akredytacyjnego spełnienie przez Centrum wymagań jakościowych, zawartych w zapisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (od 2005).