KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Nr szybkiej informacji: 
7
Adresat: 
Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół
Informacja o wydarzeniu: 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność

Akademii Młodych Twórców,

Twórczej Szkoły Komputerowej

Dziecięcej Akademii Młodych Twórców.

 

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie trzech grup warsztatowych:

  • Szachy – zalety królewskiej gry (dzieci z klas I-III umiejące poruszać się figurami na szachownicy)
  • Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-V (poniedziałek, godz. 17.00-18.30)
  • Programowanie w Scratchu  - dla uczniów szkół podstawowych – klasy IV-VI (poniedziałek, godz. 16.30-18.00)
  • Programowanie w C++  - dla uczniów szkół podstawowych z klas VII oraz  uczniów gimnazjów (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach Akademii Młodych Twórców będą mogli uczestniczyć w zajęciach w grupach:

  • Tworzenie gier na urządzenia mobilne (Unity3D) – środy w godz. 16.00-17.30
  • Programowanie w Pythonie
  • Programowanie w Processing

W zajęciach sekcji Dziecięcej Akademii Młodych Twórców (grupa konstruktorów i programistów) prowadzonych raz w miesiącu uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia.    

Uczniów zainteresowanych udziałem w cotygodniowych warsztatach prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie: rejestracja.wckp.lodz.pl. O zakwalifikowaniu oraz o konkretnym terminie zajęć (dzień tygodnia i godzina rozpoczęcia) uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Opracował(a):

Sławomir Szaruga 

Organizator: 
Sławomir Szaruga