FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Nr szybkiej informacji: 
74
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

SZANOWNI  PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie na temat:

Nowe zasady awansu zawodowego

Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., dotyczących poszczególnych stopni awansu zawodowego:

  • omówienie nowej podstawy prawnej awansu zawodowego nauczycieli
  • nowe wymagania egzaminacyjne/kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego
  • rozwój zawodowy nauczyciela a plan rozwoju zawodowego
  • dokumentowanie przebiegu stażu i efektów
  • sprawozdanie z realizacji stażu
  • ocena pracy nauczyciela
  • prezentacja dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną/kwalifikacyjną

Spotkanie odbędzie się  22 listopada 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) do 21 listopada 2018 r.

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska