Kształcenie zdalne w edukacji językowej w pracy z najmłodszymi uczniami-konsultacja

Nr szybkiej informacji: 
72
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
 
Kształcenie zdalne w edukacji językowej w pracy z najmłodszymi
 
Serdecznie zapraszamy nauczycieli prowadzących zajęcia języka angielskiego z najmłodszymi uczniami do udziału w konsultacji online, poświęconej wymianie doświadczeń i inspiracji w zakresie edukacji językowej.
 
Tematyka konsultacji obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:
  • organizacja pracy w edukacji językowej,
  • zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie rozwijania aktywizacji językowej,
  • prezentacja pomysłów wykorzystania różnych form zdalnego kształcenia.
Planowany termin: 30 października 2020 r. godzina 19.00.
Osoby zainteresowane tą formą doskonalenia prosimy o zarejestrowanie się za pomocą poniższego linku:
 
 
Nadmieniamy, że w formularzu rejestracyjnym należy podać służbowy adres internetowy w domenie elodz.edu.pl
 
Opracowała
Organizator: Beata Kwiatkowska
 
Prosimy o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim
 
Planowany termin zajęć:: 
30.10.2020
Organizator: 
Beata Kwiatkowska b.kwiatkowska@lcdnikp.elodz.edu.pl