Nauczyciel - reżyser lekcji

Nr szybkiej informacji: 
69
Adresat: 
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 
 
Spotkania zespołu zadaniowego dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych
Nauczyciel - reżyser lekcji. Projektowanie scenariuszy i materiałów dotyczących lektur
 
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych do udziału w spotkaniu zespołu zadaniowego do spraw tworzenia publikacji scenariuszy i materiałów dotyczących lektur szkolnych.
 
Tematyka spotkania
  • Doskonalenie umiejętności redagowania scenariuszy zajęć z języka polskiego
  • Metody aktywizujące w procesie edukacyjnym
  • Kształcenie umiejętności doboru treści zgodnych z podstawą programową
  • Poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej w zakresie planowania pracy
  • Doskonalenie umiejętności formułowania celów ogólnych i operacyjnych
Termin: spotkanie odbędzie się 3 listopada 2020 r. w godz. 17.00 - 18.45 z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Prosimy o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną (zakładka ”Rejestracja elektroniczna” na stronie internetowej ŁCDNiKP) do 2 listopada 2020 r.
 
Rejestracja elektroniczna:
 
W formularzu rejestracyjnym prosimy o podanie służbowego adresu mailowego w domenie elodz.edu.pl
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.
 
Koordynacja i prowadzenie:
Iwona Filipowicz
Opracowała: Iwona Filipowicz
 
 
Prosimy o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim
 
 
Planowany termin zajęć:: 
03.11.2020 r. Godzina 17.00
Organizator: 
Iwona Filipowicz i.filipowicz@lcdnikp.elodz.edu.pl Beata Wielkopolan b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl