Film w pracy nauczyciela polonisty – przewodnik dla początkujących - 25 godz./ kurs online

Nr szybkiej informacji: 
60
Adresat: 
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (też nauczyciele innych specjalności zainteresowani edukacją filmową)
Informacja o wydarzeniu: 
FILM W PRACY NAUCZYCIELA POLONISTY
(kurs internetowy dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych)
 
Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych włączeniem edukacji filmowej do swojej praktyki dydaktycznej do udziału w drugiej edycji kursu internetowego „Film w pracy nauczyciela polonisty – przewodnik praktyczny dla początkujących” organizowanego przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 
Zajęcia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, ale mogą w nich uczestniczyć również nauczyciele innych specjalności. Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze sposobami wprowadzania filmu do praktyki szkolnej, przedstawienie korzyści płynących z obecności edukacji filmowej w programach kształcenia oraz uświadomienie uczestnikom, jak ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest przygotowanie młodych widzów do odbioru audiowizualnych tekstów kultury.
Kurs, liczący 25 godz. dydaktycznych i prowadzony on-line za pomocą platformy Teams, podzielony został na dwa moduły trwające po 2 tygodnie. Początek kursu: 21 października 2020r.
 
Podczas pracy na platformie uczestnicy:
  • zapoznają się z udostępnionymi materiałami merytorycznymi,
  • zrealizują określone zadania,
  • będą korzystali z forum w celu wymiany uwag i doświadczeń,
  • wezmą udział w rozmowach on-line z osobami prowadzącymi kurs na tematy podejmowane w kolejnych modułach.
Nauczycieli, zainteresowanych udziałem w kursie, prosimy o elektroniczne rejestrowanie się na stronie ŁCDNiKP w zakładce Rejestracja elektroniczna do dnia 19.10. Można skorzystać z linku do rejestracji: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/63145
 
Prosimy o posługiwanie się adresami służbowymi (Office 365). Ewentualne pytania dotyczące kursu trzeba kierować do Danuty Góreckiej (nauczyciela-konsultanta ŁCDNiKP): d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl
 
Serdecznie zapraszamy.
 
Opracowała
Danuta Górecka
 
Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim.
 
 
Planowany termin zajęć:: 
21.10.20-19.11.20
Organizator: 
Danuta Górecka d.gorecka@lcdnikp.elodz.edu.pl