Kontynuacja kursów języka angielskiego

Nr szybkiej informacji: 
5
Adresat: 
Zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
 
KONTYNUACJA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji planuje w roku szkolnym 2021/2022, kontynuację kursów języka angielskiego dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół i placówek oświatowych. 
Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2021 r. – styczeń/luty 2022 r. z możliwością kontynuacji w kolejnym półroczu – od lutego 2022 r. Harmonogram opracowano dla zajęć stacjonarnych z możliwością (w razie konieczności) przejścia w tryb zdalny (w aplikacji MS Teams).
 
 
L.p.PoziomIlość godz.Koszt (1 sem.)Planowany termin rozpoczęcia kursuDzień tygodnia/link do rejestracji
1.B1 – konwersacje
dla dyrektorów
60
(20 x 3h)
30

04.10.2021 
godz. 13.30-15.45

Poniedziałek rejestracja
lub rejestracja 01
2.A2 (II sem.)60
(15 x 4h)
70027.09.2021
godz. 16.00-19.15
Poniedziałek rejestracja
lub rejestracja 01
3.B1 (III sem.)60
(15 x 4h)
70028.09.2021
godz.17.00-20.15
Wtorek rejestracja
lub rejestracja 01
4.B2/FCE (III sem.)60
(15 x 4h)
70029.09.2021
godz. 16.00-19.15
Środa rejestracja
lub rejestracja 01
5.B1+ (III sem.)60
(15 x 4h)
70030.09.2021
godz. 17.00-20.15
Czwartek rejestracja
lub rejestracja 01
6.B1+ (II sem.)90
(30 x 3h)
105001.10.2021
godz. 15.00-17.30
Piątek rejestracja
lub rejestracja 01
7.B1 (II sem.)60
(15 x 4h)
70025.09.2021
godz. 09.00-12.15
Sobota rejestracja
lub rejestracja 01
Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy będą kwalifikowani na podstawie testu wstępnego dostępnego w wersji elektronicznej. W celu rozwiązania testu prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem: z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl 
 
Po zakwalifikowaniu do grupy, przed rozpoczęciem zajęć, podaną kwotę należy wpłacić na konto ŁCDNiKP 
52 1560 0013 2026 0040 3869 0005, prosimy o informację w zgłoszeniu w przypadku opłaty w ratach.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz nazwę kursu, np. Jan Kowalski: kurs Język angielski A2 – II semestr
 
Opracowała:
Nauczyciel konsultant
Ośrodka Zarządzania w Edukacji
 
Planowany termin zajęć:: 
25.09.2021 - 10.06.2022
Organizator: 
Zofia Kordala z.kordala@lcdnikp.elodz.edu.pl