SEMINARIUM BRANŻY MECHANICZNEJ I MOTORYZACYJNEJ

Nr szybkiej informacji: 
52
Adresat: 
Dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego w branżach mechanicznej i motoryzacyjnej na pierwsze w tym roku szkolnym Seminarium branżowe,które odbędzie się 25 października 2018 r.  w godz. 13.30 – 16.00w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (sala 201).  

 

Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia istotne dla organizacji kształcenia zawodowego w branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Przedstawiciele wydawnictw WSIP i EGIS zaprezentują ofertę wydawniczą dla branży mechanicznej i motoryzacyjnej. 

 

W planie spotkania wystąpienia:

1.    Wpływ zmian sektora motoryzacji na rozwój kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez rynek pracy– Elżbieta Ciepucha – kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

2.     Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Dobre praktyki szkół – Ryszard Kaźmierczak– dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

3.     System Rad ds. Kompetencji  – Jakub Gontarek – wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Kompetencji PARP, ekspert Konfederacji Lewiatan

4.    Modernizacja oferty kształcenia. Wprowadzenie nowego zawodu: technik mechatronik samochodowy– Andrzej Żelasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

5.     Eksperyment pedagogiczny Nowy zawód technik elektromobilności – Arkadiusz Kędzierski – dyrektor Zgierskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

6.    Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych w szkołach zawodowych– Joanna Orda – konsultant ŁCDNiKP

7.    Reformowana szkoła zawodowa. Refleksje praktyka- Dariusz Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu

8.     Nowe spojrzenie na kształcenie w zakresie BHP w branży mechanicznej i motoryzacyjnej– Izabela Rosiak – konsultant ŁCDNiKP

9.     Nauczyciel innowator– Artur Jabłoński – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Promotor Rozwoju Edukacji 2017

Zapraszamy uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz prezentacji propozycji integracji środowiska branżowego. 

Opracowała:

Joanna Orda

 

Organizator: 
Joanna Orda