SEMINARIUM DLA NAUCZYCIEL MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Nr szybkiej informacji: 
35
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i gimnazjach na seminarium poświęconemu pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka spotkania:

-       rozpoznawanie uzdolnień uczniów,

-       planowanie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie,

-       indywidualizacja pracy na lekcji,

-       kierowanie pracą własną ucznia uzdolnionego matematycznie.

Seminarium  odbędzie się 19października2018r. w godzinach 15.30– 18.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Czernika 1/3.

Gośćmi spotkania będą: Piotr Nędzyński i Tomasz Masłowski – autorzy publikacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym i egzaminu ósmoklasisty.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłączniedrogą elektroniczną do 14 października 2018 rokuna poniższy podany link.

 https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/54092

Organizator:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

Dominik Kwiatkowski

Organizator: 
Danuta Węgrowska Dominik Kwiatkowski