FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Nr szybkiej informacji: 
161
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Szanowni  Państwo Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na spotkanie na temat:

Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym…

Warsztaty, które poprowadzi Anna Gnatkowska nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP,  mają służyć budowaniu relacji nauczyciela z dziećmi oraz jego rodzicami a także czerpaniu radości z podejmowania nowych wyzwań. Anna Gnatkowska zaprezentuje również rozszerzoną rzeczywistość 4D, która z powodzeniem może być wykorzystana w edukacji. 

Spotkanie będzie też okazją do:

·     wymiany doświadczeń dotyczących korzystania w przedszkolach z tzw. technologii społeczeństwa informacyjnego,

·     zaprojektowania działań związanych z wykorzystaniem komputerów i innych dostępnych multimediów.  

 

Forum Dyrektorów Przedszkoli odbędzie się 23 maja 2019 r. w ŁCDNiKP w sali 210  w godzinach 13.00- 15.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) do 22 maja  2019 r.

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska