Punkt konsultacyjny programu Erasmus+

Aktualności

 

 

 

 

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie w regionach poprzez następujące formy:

1. Spotkania informacyjne:
Konsultanci realizują w miastach wojewódzkich spotkania informacyjne. Trwają one jeden dzień – do 5 godzin. Na spotkaniu informacyjnym poruszana jest tematyka związaną ze strukturą Programu Erasmus+ z podziałem na Akcje, sektory i ich specyfikę, założeniami jakościowymi w poszczególnych Akcjach, priorytetami oraz zasadami finansowania działań. Ponadto konsultanci udzielają informacji a na temat technicznych kwestii związanych z wypełnieniem wniosków oraz obsługą systemu URF i ECAS oraz nr PIC.

Informacje na temat naboru na spotkania dostępne są na Akademii Erasmus+.

2. Konsultacje
Przeszkolone i autoryzowane osoby udzielają konsultacji i doradzają w danych regionach. Z konsultantem można przedyskutować swój pomysł na projekt, zasięgnąć porady dotyczącej prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie, zrealizowania już zaakceptowanego projektu bądź w zakresie zasad finansowania projektów.

W Punkcie Konsultacyjnym programu ERASMUS+ zlokalizowanym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego konsultantami są:

Anna Koludo
tel. 426786983, 426783378, e-mail: koludo@wp.pl
Konsultacje: poniedziałek i środa, g. 14:00-17:00

Barbara Kuźmicka-Wrąbel
tel. 426783378, e-mail: basiawrabel@o2.pl
Konsultacje dla woj. łódzkiego: poniedziałek i środa, g. 14:00-17:00

Konsultanci na pracę związaną z programem Erasmus+ poświęcają określony czas w tygodniu, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania indywidualnego.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus +

Kształcenie i Szkolenia zawodowe

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim serdecznie zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego, instytucji działających na rzecz edukacji zawodowej, przedstawicieli samorządów terytorialnych z na spotkanie poświęcone aplikowaniu projektów w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Uczestnicy:

-       poznają możliwości współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+ ,

-       dowiedzą się, jak  złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu,

-       będą mogli skonsultować własne potrzeby związane projektowaniem działań w programie Erasmus+.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, Świętego Antoniego 57 w godzinach 13.00-18.00.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

 Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się przez stronę: rejestracja.wckp.lodz.pl do 21.11.2016 r.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

 

12.30 – 13.00 Rejestracja uczestników

13.00 – 13.15 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+

13.15 – 14.00 Prezentacja Akcji 1 Mobilność edukacyjna

14.00 – 14.30 Przerwa

14.30 – 15.45 Prezentacja Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

15.45 – 16.30 Rejestracja szkoły w bazie URF i omówienie wniosków o dofinansowanie

16.30 – 17.00 Prezentacja inicjatyw Europass  oraz programu eTwinning

17.00 – 18.00 Konsultacje indywidualne

 

 

 

OPIS AKCJI

 

Mobilność edukacyjna

Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

 • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
 • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Mobilności kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

 • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
 • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.

Udział w ww. formach wpisuje się w programy doskonalenia zawodowego kadry edukacji zawodowej.

Potencjalni beneficjenci

Wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:

 • nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
 • doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 • osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego.

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne” w programie Erasmus + stwarza instytucjom edukacyjnym możliwość rozwoju w wyniku podjęcia międzynarodowej współpracy z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym z przedsiębiorstwami. Partnerstwo z udziałem min. trzech takich podmiotów z trzech różnych krajów programu realizuje projekt, a w nim opracowuje innowacyjne rezultaty lub wymienia się swoim doświadczeniem i dzieli się dobrymi praktykami w wybranej przez siebie dziedzinie kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły zawodowe, centra kształcenia praktycznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców, uczelnie wyższe, partnerzy społeczni, fundacje, stowarzyszenia branżowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne Erasmus+ Edukacja Szkolna 29.11.2016 r., o godz. 14.00

termin zgłoszeń mija 26 listopada 2016r. Warunkiem udziału  w spotkaniu jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie internetowej organizatora: 

Zarejestruj się teraz TUTAJ

_________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

28.11.2016 r., o godz. 14.00

termin zgłoszeń mija 26 listopada 2016r. Warunkiem udziału  w spotkaniu jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie internetowej organizatora:
 
Proszę również o zmianę godzin w harmonogramie dotyczącym Kształcenia i szkolenia zawodowego

HARMONOGRAM SPOTKANIA

13.30 – 14.00 Rejestracja uczestników

14.00 – 14.15 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+

14.15 – 15.00 Prezentacja Akcji 1

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 16.45 Prezentacja Akcji 2

16.45 – 17.30 Rejestracja szkoły w bazie URF i omówienie wniosków o dofinansowanie

17.30 – 18.00 Prezentacja inicjatyw Europass  oraz programu eTwinning

18.00 – 19.00 Konsultacje indywidualne

 

________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Dotyczy składania wniosków w Programie Erasmus+

Najnowsze  wnioski e-form da się obsługiwać tylko z najnowszego Adobe Readera (wbrew temu, co twierdzi w instrukcji do e-forma, Komisja Europejska).

 

Co to oznacza dla nas w praktyce?

Beneficjenci, którzy używają starszych wersji mogą zgłaszać błąd. Błąd pojawia się przy sprawdzeniu PIC’a, więc na bardzo początkowym etapie wypełniania formularza.

Jakie jest rozwiązanie?

Instalacja najnowszego Adobe. Ale uwaga, najnowszego Adobe nie da się zainstalować pod Windows XP i Windows Vista. W takim przypadku, żeby wypełnić e-form beneficjenci muszą mieć nowszy system -Windows 7, 8 albo 10.

Komunikat w tej sprawie będzie opublikowany na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

 

Program Erasmus+ zakłada współpracę Narodowych Agencji w ramach tzw. TCA (Transnational Cooperation Activities). Jest to obszar, w ramach, którego dotychczas bardzo aktywny był, i nadal jest, sektor Młodzieży, natomiast obecnie również sektory edukacji szkolnej i szkolenia zawodowego zaczynają być aktywne na polu TCA.

 

Na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod adresem

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/szkolenia/

pojawiła się oferta szkoleń dla nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za oświatę, wizytatorów, doradców metodycznych.

 

Mamy nadzieję, że oferta szkoleń TCA będzie się sukcesywnie rozwijać i że znajdą Państwo szkolenie czy seminarium dla siebie. 

 

Barbara Wrąbel, Anna Koludo

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INSTYTUCJE SZUKAJĄCE PARTNERÓW 

 1.  Primary school Karol Wojtyla, located in Belmonte Mezzagno

 2. Włoska szkoła z miasta Catania (region Sycylii) poszukuje zainteresowanej szkoły do współpracy przy projekcie w ramach działania KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

 3. ATTEST Ltd. – jednostka szkoleniowa z Czech – poszukuje partnerów do projektu „Digital Teacher”

 4. AKCJA KA2 - Brytyjskie miasto Basingstoke oraz szwedzka gmina Gävle poszukują partnerów

 5. Cultural Heritage – Project proposal

 6.  FORMAT-Formazione Tecnica is a Veneto Region Training Centre

 

załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 30121401.PDF1.05 MB