Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
145 Czy umiesz zdrowo się odżywiać? Nauczyciele wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych: nauczyciele świetlic szkolnych, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie.
138 XI KONKURS „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” dla gimnazjalistów Nauczyciele
152 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH i GIMNAZJÓW (planujących podjęcie pracy w szkołach kończących się maturą) Nauczyciele
150 Seminarium Potencjał i kierunki zmian w edukacji w branży spożywczej i gastronomicznej 
z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa i higieny pracy Nauczyciele
156 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Nauczyciele
137 FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Nauczyciele
112 Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów Uczniowie i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liderzy doradztwa zawodowego
147 … o neuropedagogice z rozsądkiem Nauczyciele
153 INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH Nauczyciele
111 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele
124 XV Łódzki Turniej 
„Przygoda z przepisami ruchu drogowego” Nauczyciele i uczniowie
144 XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy” uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego
151 Konkurs BHP jest ważne, może być również interesujące Nauczyciele
122 XVI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Nauczyciele
114 OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „LITERATURA I FILM W USA – MŁODZIEŻ PISZE ESEJE” Uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele.
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele