Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
56 "Między tradycją a innowacją"- konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół. Dyrektorzy i nauczyciele
69 WARSZTATY METODYCZNE Nauczyciele
70 Konferencja dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych Nauczyciele biologii szkół ponadgimnazjalnych
64 Biblioteka szkolna – czym jest, czym może być. Nauczyciele
76 Zajęcia z zakresu edukacji filmowej z wykorzystaniem filmu Goodbye Berlin Nauczyciele
51 ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM Nauczyciele
72 Konieczna i potrzebna - kreatywna i pasjonująca edukacja bezpieczeństwa Nauczyciele
79 W SZKOLE Z ERASMUSEM+ Nauczyciele
43 Dziedzictwo filmowe Łodzi wszyscy zainteresowani nauczyciele
77 Jak przygotować się do eliminacji szkolnych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego? Nauczyciele
78 Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego Nauczyciele
84 FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI Dyrektorzy przedszkoli
4 OFERTA KONKURSOWA CENTRUM HONOROWY PATRONAT DYREKTORA ŁCDNIKP NAD KONKURSAMI ORGANIZOWANYMI PRZEZ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE Nauczyciele, dyrektorzy
49 SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nauczyciele
80 Edukacja przyrodnicza z wykorzystaniem mobilnych 
urządzeń pomiarowych Nauczyciele
36 Ciekawy projekt wspierający przedsiębiorczość i edukację ekonomiczną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
74 Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
na 6 godzinne (zawody) warsztaty metodyczne „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017” Nauczyciele
66 Klimat wychowawczy szkoły , czyli co sprzyja procesowi uczenia się i wychowania w szkole Nauczyciele
46 WARSZTAT PRACY ORGANIZATORA KONKURSU Organizatorzy/koordynatorzy konkursów
83 Ozdoby świąteczne na kilka sposobów Nauczyciele techniki, plastyki, nauczyciele pracujący w świetlicach i wszyscy zainteresowani
82 Konstrukcje z papieru – wykorzystanie origami w rozwijaniu zdolności manualnych uczniów Nauczyciele techniki, plastyki, nauczyciele pracujący w świetlicach i wszyscy zainteresowani
63 O REGULAMINIE KONKURSU PRAWIE WSZYSTKO Nauczyciele
37 Ciekawy projekt dla młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych
81 Spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczące
 racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi Nauczyciele
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele