Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
205 MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA Nauczyciele i uczniowie
206 WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele
203 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE dyrektorzy
211 Prawo wewnątrzszkolne bez tajemnic nauczyciele stażyści
130 „ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
194 Tischnerówka ratuje – I. Zawody w Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych uczniowie gimnazjów
204 FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK SPECJALNYCH oraz PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH Dyrektorzy
16 MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych
200 KRAINA DZIKIEJ KACZKI oferta edukacyjna - Bronowice k.Brzezin Zainteresowani wszystkich typów placówek oświatowych a w szczególności nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
178 Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
75 Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Nauczyciele
141 Kontynuacja kursów języka angielskiego Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
50 KANGUR MATEMATYCZNY 2018 Nauczyciele
201 Szkolne Kąciki Prawne Nauczyciele i dyrektorzy
201 Szkolne Kąciki Prawne wszyscy
132 Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nauczyciele