Szybkie informacje

Szybka informacja nr Tematyka Adresaci
93 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nauczyciele
103 Zróbmy sobie kulturę… Dyrektorzy Przedszkoli
107 Prezentacja projektu uczniowie i nauczyciele
92 XVI Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele koordynatorzy wychowania komunikacyjnego
110 Konkurs dla uczniów Nauczyciele i uczniowie
112 Rozwijanie kompetencji kluczowych w kształceniu chemicznym Nauczyciele chemii w szkołach podstawowych i gimnazjach
118 Konkurs „Co wiem o mechatronice?” Nauczyciele
117 Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ” Nauczyciele
96 Wokół nowych lektur i zagadnień językowych – kształcenie polonistyczne w szkole ponadpodstawowej Nauczyciele
104 Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka Nauczyciele, uczniowie
98 XIV TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ Uczniowie, nauczyciele
89 XVII KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH nauczyciele techniki
114 DNI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W ŁODZI dyrektory, nauczyciele
113 Wykorzystanie wybranych funkcji Excela i Worda w pracy sekretariatu - poznanie i usprawnienie pracy poprzez ich praktyczne zastosowanie pracownicy administracji szkolnej i inni pracownicy szkół zajmujący się przetwarzaniem informacji
102 VII edycja projektu W poszukiwaniu Mistrza… Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, SOSW