Dyrektorzy

Wznowione kursy „Administracja szkolnym kontem Office 365”

Informujemy, że zostały wznowione kursy dla tych osób pełniących rolę szkolnych administratorów kont Office 365, którzy do tej pory nie skorzystali z tego typu usług. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych kursach wszystkich administratorów nowo powołanych szkół i przedszkoli, nowych administratorów, którzy zostali powołani w bieżącym roku szkolnym oraz administratorów szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie rozpoczęły wdrożenia usług Office 365.

Konkurs „Co wiem o mechatronice?”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji  konkursuCo wiem o mechatronice?”. Konkurs, adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych, odbędzie się,  4 kwietnia 2019o godz. 12:00 w siedzibie ŁCDNiKP (sala 310). Każdy uczestnik rozwiąże krótki test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Dla zwycięzców  –  atrakcyjne nagrody. 

Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Jeszcze do czwartku(28 lutego) można zgłaszać szkołędo udziału w konkursieMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem szkół w Pabianicach, Kleszczowie, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Zduńskiej Woli. Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców –  atrakcyjne nagrody.

Zróbmy sobie kulturę…

Szanowni Państwo  Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdeczniezaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie tym razem temat:

Zróbmy sobie kulturę…

Uczestnicy uzyskają informacje na temat możliwości działań kulturalnych na terenie placówki na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 98 i Szkoły Podstawowej nr 26. Spotkanie będzie okazją do:

Prezentacja projektu

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów klas trzecich dotychczasowych gimnazjów do udziału w konkursie Prezentacja Projektu organizowanym przez XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

Konkurs rozpocznie się 11 marca 2019 roku o godz. 10.00w XXX LO, 

ul. Sowińskiego 50/56.

 

Konkurs jest objęty Patronatem Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia  Praktycznego oraz Patronatem  Honorowym Konsulatu Brytyjskiego w Łodzi.

Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas V – VII szkół podstawowych do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowiebędą mieli możliwość doskonalenia umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego, a nauczycielezostaną wyposażeni w ciekawe scenariusze zajęć sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI  PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie na temat:

Nowe zasady awansu zawodowego

Uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., dotyczących poszczególnych stopni awansu zawodowego:

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH „ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym Forum. 

W planie spotkania:

1. Dyskusja na temat kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

 • prezentacja praktyk i doświadczeń uczestników


2. Analiza zadań i obowiązków dyrektora  związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych.

3. Omówienie sposobów monitorowania procesu kształtowania przez nauczycieli kompetencji kluczowych uczniów.

Akademia Liderów Kariery warsztaty dla uczniów

W tym roku szkolnym już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Kariery organizuje warsztaty dla uczniów – liderów Szkolnych Ośrodków Kariery pt. Metoda projektów w pracy Szkolnego Ośrodka Kariery. Zapraszamy od dwóch do pięciu uczniów z każdej szkoły, w której funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery oraz z tych szkół, które planują prowadzenie takiej działalności. Warsztaty będą odbywały się w środy, co dwa-trzy tygodnie od listopada do maja.

O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310

FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie:

Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola- prawo i praktyka

Uczestnicy uzyskają informacje na temat zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., w tym dotyczących:

KONERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Zapraszamy dyrektorów szkół na spotkanie na temat

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Klauzule informacyjne.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Które dane są tajne?
 • Informowanie Administratora Danych Osobowych o naruszeniu

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKPdnia 02 października br. w godzinach 11.00 – 13.00
w sali nr 310.

KONSULTACJE GRUPOWE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ NA TEMAT RYNKU PRACY I JEGO POTRZEB

Informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach współpracy i organizacji wsparcia wszystkich typów szkół w obszarze monitorowania rynku pracy na kwalifikacje (szczególnie zawodowe przyszłych pracowników) Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wzorem lat poprzednich będzie prowadzić spotkania edukacyjne w ramach konsultacji grupowych. 

Terminy spotkań będą wynikały ze zgłoszeń zainteresowanych szkół. Na konsultacje zapraszamydyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

KONERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zapraszamy dyrektorów szkół na spotkanie na temat

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Klauzule informacyjne.
 • Umowy powierzenia danych.
 • Które dane są tajne?
 • Informowanie Administratora Danych Osobowych o naruszeniu

Spotkanie odbędzie się w ŁCDNiKPdnia 26 września br. w godzinach 11.00 – 13.00w sali nr 310 

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Celem spotkania jest zaprezentowanie:

·       zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,

·       przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,

·       perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych,

VII Weekend z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VII Weekendzie z technologią informacyjną „Szkoła w cyfrowym świecie”. Odbędzie się on w dniach 5-6 października 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

GRANT ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego będzie realizowało od września do listopada 2018 r. szkolenia rad pedagogicznych na temat Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawaw ramach zadania zleconego 
przez Łódzkiego Kuratora oświaty (zad. Nr 2, obszar 1a – dla przedszkoli i szkół z terenu Miasta Łódź).

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w bieżącym roku szkolnym (od października 2018 r.) kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły KomputerowejDziecięcej Akademii Młodych Twórców.

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowejdla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych: 

·     Programowanie robotów mobilnych - dla uczniów szkół podstawowych z klas III-IV. 

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cz. 3

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Obowiązek informacyjny administratora
 • Bezpieczeństwo danych
 • Rejestr naruszeń
 • Analiza ryzyka

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 27 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

NOWE PRZEPISY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Cz. 2

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

W czasie spotkania będą poruszone następujące tematy:

 • Zbiory danych osobowych
 • Przetwarzanie danych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Rejestr czynności przetwarzania

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 22 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

Spotkanie prowadzić będą Ewa Koper i Kazimierz Żylak. 

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KONSULTACJE DLA DYREKTÓW

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie na temat

W związku z dużym zainteresowaniem tematami związanymi z RODO, ponownie omawiane będą następujące tematy:

 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zajęcia odbędą się w ŁCDNiKPdnia 20 czerwca br. w godzinach 14.00 – 16.00w sali 
nr 310.

Spotkanie prowadzić będą Zofia Kordala i Kazimierz Żylak. 

Strony