Seminarium „Wyzwania dla edukacji”

Aktualności

 

wyzwania dla edukacjiMistrzowie mają głos! I wypowiedzą się z pasją na temat edukacji. Warto przyjść i posłuchać, bo takie indywidualności nieczęsto spotykają się na wspólnym forum.

Wiadomo, że profesor Bogusław Śliwerski, profesor Iwona Chrzanowska i dyrektor Janusz Moos zawsze potrafią pobudzić do refleksji i wzbudzić emocje, mówiąc o oświacie. Jak to zrobią tym razem? Przekonają się uczestnicy seminarium „Wyzwania dla edukacji”, organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk​ w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego​.Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski​, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ, wyjawi na czym - jego zdaniem – polega „Niszczenie edukacji i/w demokracji”. Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i SAN w Łodzi przedstawi „Uwarunkowania rozwoju idei edukacji włączającej”. Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos wyjaśni, jakie znaczenie ma „Budowanie marki szkoły zawodowej”. Dyskusję poprowadzi dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak​, reprezentująca Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, SAN w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi. Tutaj głos będą mieli wszyscy uczestnicy konferencji. Może być gorąco!

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli kształcenia ogólnego, szkół specjalnych i szkół zawodowych. Seminarium odbędzie się 25 maja w godz. 12.45 – 16 w siedzibie SAN przy ul. Kilińskiego 98, sala A-1. Na adres http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/46886  prosimy rejestrować się elektronicznie - nie zwlekając, bo o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.