Komputer bez problemów

Aktualności

 

Kto ma jeszcze problemy z komputerem, może się od nich raz na zawsze uwolnić dzięki kursom, jakie odbędą się w nadchodzące ferie zimowe w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. Zaplanowany cykl obejmuje cztery jednodniowe moduły:

- Internet i jego usługi - zajęcia 18.01 w godz. 9-12, koszt 12 zł;

- Obsługa komputera i edycja tekstu - zajęcia 23.01 w godz. 9-12, koszt 12 zł;

- Prezentacja multimedialna - zajęcia 24.01 w godz. 9-12, koszt 12 zł;

- Projektowanie arkusza kalkulacyjnego - zajęcia 27.01 w godz. 9-13.30, koszt 18 zł.

Zależnie od potrzeb można wziąć udział we wszystkich lub tylko wybranych modułach.

 

Zapisy elektroniczne na: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

 

Dodatkowe informacje tel. 660061922

Serdecznie zapraszamy!