ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Aktualności

 

P.P.
Dyrektorzy szkół

Pracodawcy

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza do udziału w II edycji konkursu na wybór

„Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2013”

Głównym organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi, współorganizatorem Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Konkurs skierowany jest do pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Wsparcie szkół może dotyczyć różnorodnych działań pracodawców ukierunkowanych na podnoszenie jakości pracy szkół i efektywności kształcenia.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkoła, z którą współpracuje pracodawca. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu, który wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie zamieszczony jest na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl. Termin zgłaszania pracodawców do Konkursu upływa 17 stycznia 2014 r.

Zachęcamy do udziału w Konkursie, ponieważ jest to znakomita sposobność do zaprezentowania ciekawych rozwiązań i przykładów dobrych relacji w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.

 

                                                                                                 Janusz Moos
                                                                  Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
                                                                                       i Kształcenia Praktycznego

załączniki: