WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Nr szybkiej informacji: 
108
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Drama, debata, projekt edukacyjny

- aktywizujące metody pracy z uczniami

na lekcjach języka polskiego

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół na cykl czterech spotkań warsztatowych poświęconych pracy z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, szczególnie zalecanych przez twórców nowej podstawy programowej.

Uczestnicy warsztatów:

  1. poszerzą wiedzę o specyfice i zasadach pracy z wykorzystaniem dramy, debaty, projektu edukacyjnego,
  2. poznają przykłady zastosowania prezentowanych metod na lekcjach języka polskiego,
  3. opracują ćwiczenia, zadania z wykorzystaniem wybranych metod aktywizujących.

Spotkania odbędą się 7.12.2017r., 9.01, 17.01, 13.02.2018 roku w godz. 15.30-18.30 w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 w salach 210 i 310. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  Uczestnicy warsztatów otrzymają przydatne materiały dydaktyczne. Prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do 5 grudnia 2017 roku. http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

           Opracowała:

       Jolanta Bielecka       

Organizator: 
Jolanta Bielecka