OFERTA EDUKACYJNA

Aktualności

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zachęca do zapoznania się z OFERTĄ EDUKACYJNĄ dla nauczycieli 

oraz innych dorosłych i uczniów na rok szkolny 2022/2023.   

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów do uczestniczenia w wybranych spotkaniach edukacyjnych.

Link do oferty: TU KLIKNIJ LINK

Zapraszamy!!!