Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Aktualności

            

Szanowni i Drodzy Państwo,

okoliczności uniemożliwiają huczne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Zmagając się z pandemią zakończyliśmy miniony i rozpoczęliśmy bieżący rok szkolny. Stan ducha skłania nas  raczej ku zadumie niż ku radości, do działań mobilizuje nas bardziej poczucie obowiązku niż entuzjazm. Taka jest prawda czasu.

Jednak na przekór wszystkim trudnościom i przeszkodom, na przekór zmęczeniu i zniechęceniu obiecajmy sobie w świątecznym Dniu Edukacji Narodowej, że wytrwamy w niełatwej, niekiedy niewdzięcznej, ale jakże pięknej roli pracowników oświaty. W roli, którą tak celnie charakteryzują na kartach monumentalnego kompendium „Pedagogika” jego naukowi redaktorzy, prof. Zbigniew Kwieciński i prof. Bogusław Śliwerski, pisząc: „Pedagog 
i nauczyciel, wychowawca i opiekun to ktoś, kto wspiera rozwój Innego, kto przewodzi ku samodzielności i tłumaczy złożone znaczenia zdarzeń i przeżyć, opowieści i symboli. Dlatego jej/jego podstawową właściwością, trwałym „wyposażeniem” duchowym i niezbędnym nastawieniem jest i powinna być życzliwość i ofiarność wobec innych ludzi, wrażliwość na ich problemy, współczulność wobec ich odczuć i emocji, ich indywidualnych możliwości…”  

Niech myśl o szczytnej i wielce pożytecznej roli, jaką mamy do spełnienia będąc pracownikami oświaty - zarówno tymi, którzy uczą, jak też tymi, którzy zarządzają, administrują i obsługują, a we współdziałaniu troszczą się, by złożony i wielowymiarowy oświatowy system dobrze funkcjonował – dodaje nam otuchy i energii nawet w najtrudniejszych dniach roku szkolnego 2020/2021. Niech spełniają się nasze marzenia o edukacji niosącej pożytek 
i radość.

W Dniu Edukacji Narodowej najserdeczniej życzę wszystkim pracownikom oświaty zapału do pracy, wspieranego przez silną wolę 
i poczucie humoru, satysfakcji z codziennych wysiłków i z osiąganych - oby jak najliczniej - sukcesów, wielu twórczych pomysłów i sprzyjających ich wykorzystaniu realiów, a nade wszystko doskonałego zdrowia i dobroczynnej odporności oraz szczęścia, potrzebnego nam zawsze tak bardzo, a teraz jeszcze bardziej.