Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018

Aktualności

ZAPROSZENIE

Kuratorium Oświaty w Łodzi 

i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

zapraszają

LAUREATÓW

WOJEWÓDZKICH  KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018

oraz NAUCZYCIELI - OPIEKUNÓW NAGRODZONYCH UCZNIÓW

na podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Uroczystość odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 10.00

w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UŁ w Łodzi

przy ul. Kopcińskiego 8/12 (w auli czerwonej).