Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytułsortuj malejąco Autor Cena
0216 Samodzielne kształtowanie umiejętności poprzez metodę projektów Urszula Kaczorkiewicz, Alicja Oleska 1 zł
0217 Scenariusze lekcji biologii z elementami języka angielskiego, Biology in English Jacek Pachelski (red.), Katarzyna Nowakowska 9 zł
0220 Spotkania z tajemnicą (scenariusze zajęć z edukacji filozoficznej w ramach kształcenia polonistycznego w gimnazjum) Lucyna Gizińska 10 zł
0221 Spotkanie z Sybirakiem Dorota Ceran (red.), Albin Głowacki (red.), Jerzy Rossowski (red.), Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Dorota Wojtuś, (red.) 16 zł
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
0223 Sprawdziany z matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Jolanta Olszewska (red.), Dorota Palka (red.) 17 zł
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy rynku pracy (ekspertyza), Analizy i badania nr 17 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 7 zł
0228 Szkolny Klub Europejski – ABC – (niezbędnik dla opiekuna SKE) Barbara Muras, Barbara Wrąbel 7 zł
0230 Szkolny Ośrodek Kariery w naszej placówce (wspieranie kariery uczniów na europejskim rynku pracy, szkolne doradztwo zawodowe w Polsce i Szkocji) poradnik nr 4 Bożena Zając, Agnieszka Mikina 3 zł
0231 Szkolny Ośrodek Kariery w naszej placówce, poradnik nr 3 Bożena Zając, Agnieszka Mikina 1 zł
0234 Techniki multimedialne w edukacji Sławomir Gurdała, Zbigniew Mikurenda 3 zł
0235 Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej Anna Koludo (red.) 11 zł
0236 Technologia informacyjna w edukacji Janusz Moos 16 zł
0237 Technologia informatyczna w procesach kształcenia Janusz Moos, Anna Koludo 16 zł
0240 Telewizyjne programy informacyjne i publicystyczne (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis) Dorota Ceran
0241 Testy historyczne (Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodówv - dla szkół podstawowych Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Piotr Atemborski (red.) 6 zł
0242 Testy, język francuski – gimnazjum Wlodzimierz Glamaciński (red.), Renata Konopka(red.) 10 zł
0246 Turystyczna promocja Łodzi (materiały wspomagające edukację regionalną) Grażyna Mrówczyńska (red.) 10 zł
0247 Tuwim bliski dzieciom (scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych dla I etapu kształcenia, Zeszyt Metodyczny nr 6 Hanna Derewlana (red.) 8 zł
0248 Uczony czyli Wspomnienia o Profesorze Waldemarze Ceranie Dorota Ceran (red.), Paweł Filipczak (red.) 14 zł

Strony