Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0275 Zajęcia stymulujące aktywność twórczą uczniów – konspekty lekcji Kinga Gałązka 11 zł
0266 Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu matematycznym, fizycznym oraz chemicznym Kinga Gałązka (red.) 9 zł
0188 Praca z kartami na lekcjach matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Kinga Gałązka (red.) 9 zł
0166 Niezwykłe krzywe, czyli matematyka w praktyce Kinga Gałązka (red.) 11 zł
0113 Kształtujemy estetykę ruchu poprzez taniec (tańce regionalne i towarzyskie) Krystyna Solarz, Elżbieta Kotyńska, Małgorzata Woch, Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan 7 zł
0136 Metoda projektów na lekcjach techniki Krzysztof makowski, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Irena Rejniak, Danuta Stępiński-Sobolewska, Aneta Szymczak, Beata Tim, Magdalena Wiśniewska 7 zł
0169 Nowatorskie działania nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego Krzysztof Makowski, Bożena Piekarska, Barbara Preczyńska 4 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w branżach: „Finanse, ekonomia”, „Księgowość, audyt, podatki”, „Logistyka, spedycja, dystrybucja”, w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku, Analizy i badania nr 19 Leszek Kuras 6 zł
0073 Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka produkcja oraz instalacja/utrzymanie/serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, Analizy i badania nr 14 Leszek Kuras 5 zł
0072 Jaki pracownik – jaki zawód? Analizowanie internetowych i prasowych ofert pracy, Analizy i badania nr 9 Leszek Kuras, Elżbieta Ciepucha (red.) 9 zł
0194 Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Analizy i badania nr 8 Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 16 zł
Edukacja jakościowa uczniów w procesie doskonalenia pracy szkoły Lidia Turska 6 zł
0220 Spotkania z tajemnicą (scenariusze zajęć z edukacji filozoficznej w ramach kształcenia polonistycznego w gimnazjum) Lucyna Gizińska 10 zł
0054 Historie mówione – przewodnik Maria Welfe (red.), Julian Czurko (red.), Agata Zysiak (red.) 1 zł
O projekcie edukacyjnym i nie tylko… (Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkolnej Mariusz Widawski 7 zł
0288 10 lekcji z trójmianem, matematyka w Excelu Marta Ciesielska 3 zł
0022 Dobre praktyki z zakresu doradztwa zawodowego Małgorzata Bartosiak (red.), Małgorzata Sienna (red.), Anna Zientalska (red.), Regina Bednarczyk, Aleksandra Iwin, Jolanta Kacprzak, Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Dorota Sobajda 6 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
0190 Pracodawcy w systemie edukacji zawodowej Małgorzata Sienna (red.), Maria Michalak (red.) 10 zł
0278 Zastosowanie metody projektów w edukacji przyrodniczej Małgorzata Wiśniewska, Dorota Stasiak, Urszula Spławska 7 zł

Strony