Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0165 Nie zapominajmy o zesłaniach naszych rodaków na Sybir Jerzy Rossowski 2 zł
0268 XV Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jezierna (red.) 1 zł
0027 Dysleksja na lekcjach języka angielskiego Joanna Bechcińska (red.), Beata Adrianowska, Agnieszka Duda, Małgorzata Gulak, Rozana Szmigiel, Marzena Śliwińska, Katarzyna Witkowska 8 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
0205 Rekomendacja konferencji dotyczących modelu szkolnych działań profilaktyczno-wychowawczych Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Leśniowska 4 zł
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł
0256 Wędrówki z ortografią Jolanta Bielecka (red.) 3 zł
0104 Kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń (materiały wspierające dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów) Jolanta Bielecka (red.) 7 zł
Wędrówki z ortografią IV Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Wędrówki z ortografią V Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Wędrówki z ortografią VI Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Praca z lekturą szkolną, materiały wspierające dla nauczycieli szkół podstawowych Jolanta Bielecka (red.) 6 zł
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
0223 Sprawdziany z matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Jolanta Olszewska (red.), Dorota Palka (red.) 17 zł
0061 Instytucje wspierające rodzinę i pracę szkoły (informator o placówkach pomocowych działających na terenie Łodzi) Jolanta Trawczyńska-Markiewicz, Krystyna Marszał, Małgorzata Niedzielski 19 zł
0172 O rety – Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!! Czyli Nigdy nie jest za późno na pracę nad trudnościami w nauce czytania i pisania Katarzyna Nejman-Lis 3 zł
ҮСТНЫЏ … MATURA 2012 Katarzyna Stepień (red.), Kamil Dyjankiewicz, Joanna Iskierka-Sabatny, Monika Klimecka 7 zł
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w oparciu o wymagania nowej podstawy programowej, Kazimierz Żylak (red.) 5 zł
0114 Ksztłcenie językowe, scenariusz lekcji (język angielski), Zeszyt metodyczny nr 1 Kinez Łuczywek (red.) Joanna Bechcińska (red.) 9 zł
0214 Rożne obszary edukacji matematycznej, Zeszyt metodyczny nr 25 Kinga Gałązka 9 zł

Strony