Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytułsortuj malejąco Autor Cena
0174 Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
0176 Organizacja kształcenia prozawodowego w liceum profilowanym Janusz Moos, Danuta Bajor, Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Jarosz, Urszula Kaczorkiewicz, Anna Koludo, Maria Koszmider, Maria Opawska, Anna Preis, Zofia Sepkowska, Marek Szymański, Anna Zając, Bożena Zając, Marek Zalewski, Anna Czerczak 5 zł
Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Andrzej Żelasko 8 zł
0179 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 1 – pierwsza) Janusz Moos (red.), Grażyna Adamiec, Urszula Kaczorkiewicz, Marek Szymański, Anna Preis, Dorota Kalinowska, Danuta Gnidzińska, Ann Kostakiewicz, Anita Matejun, Magdalena Rutkowska 23 zł
0180 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 2 – druga) Janusz Moos (red.) 1 zł
0177 Organizacja procesu wychowania komunikacyjnego w łódzkich szkołach i placówkach, część 2 – druga, Zeszyt Metodyczny nr 2 Anna Pawlikowska (red.), Sławomir Urbaniak (red.), Krzysztof Makowski (red. 1 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna Ewa Maj 4 zł
Plany metodyczne w ujęciu czynnościowym z wychowania fizycznego, Zeszyt Metodyczny nr 14 Teresa Libiszewska-Gozdan (red.) 9 zł
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych red: Janusz Moos, Barbara Wrąbel, Elżbieta Ciepucha 3 zł
Podróż do krainy wartości (materiały wspomagające pracę nauczyciela w zakresie wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych), Beata Wosińska (red.) 12 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
Poradnik dla koordynatorów/organizatorów konkursów szkolnych (Trzy koncepcje organizacji konkursów szkolnych), red. Alicja Oleska 1 zł
0182 Poradnik metodyczny dla nauczycieli (jak napisać podanie, Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz jak przygotować ofertę handlową i dokumenty występujące w procesie sprzedaży towarów i usług w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim) Ewa Witkowska, Beata Śliwicka (tłum.), Marzena Stawicka (tłum.), Beata Kuśnierek (tłum., Sylwia Duda (tłum.), Krystyna Kielan (red.) 7 zł
0184 Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego, raport z badań, Analizy i badania nr 10 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 13 zł
0185 Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowanych pracodawców. Raport z badań Elżbieta Ciepucha 13 zł
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Analizy i badania nr 15 Jakub Stempień Leszek Kuras 7 zł
Powiatowy program wspomagania przedszkoli i szkół prowadzonych przez powiat miasto Łódź Zofia Teresa Dąbrowska (red.) 0 zł

Strony