Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Jubileuszowa XVI Sesja Naukowa z Fizyki, Prace Sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny 30 Włodzimierz Nawrocki (red.), 10 zł
Akademia Młodych Twórców w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Sławomir Szaruga 2 zł
O projekcie edukacyjnym i nie tylko… (Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkolnej Mariusz Widawski 7 zł
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
Dobre praktyki, Zeszyt 1 Jacek Głębski (red) 0 zł
Poradnik dla koordynatorów/organizatorów konkursów szkolnych (Trzy koncepcje organizacji konkursów szkolnych), red. Alicja Oleska 1 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 Elżbieta Bytniewska 2 zł
Bezpieczny świat dziecka Hanna Derewlana 5 zł
Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 5 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Edukacja jakościowa uczniów w procesie doskonalenia pracy szkoły Lidia Turska 6 zł
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Analizy i badania nr 15 Jakub Stempień Leszek Kuras 7 zł
0001 Analiza internetowych i prasowych ofert pracy (styczeń-luty 2010), Analizy i Badania nr 4 Elżbieta Ciepucha (red.), Leszek Kuras 4 zł
0003 Badanie losów absolwentów w zakresie trafności wyboru szkoły oraz działań gimnazjum w zakresie orientacji zawodowej i planowania kariery uczniów na przykładzie Gimnazjum nr 16 w Łodzi Anna Zientalska 9 zł
0008 Biuletyn konkursów międzyszkolnych (I etap kształcenia – rok szkolny 2008/2009) Aleksandra Proc (red.), Bożena Cieślikiewicz, Dorota Garól, Wioletta Iwaniak, Agnieszka Jarosik, Bożena Jadczyk-Marszałek, Anna Zajdlem 12 zł
0014 Co jest grane i śpiewane? nr 1/2002 Halina Kowalczuk (red.), Adam Tomczak (red.), Jadwiga Raczyńska, Edward Czekaj 2 zł
0015 Collection Documents Authetniques écrits, Special „Bac Blanc – Textes” Wlodzimierz Glamaciński (red.), Urszula Bendkowska, Beata Czerwińska, Joanna Jaworska-Hołysz, Maria winoga, Katarzyna Tazbir 10 zł
0018 Dachy Europy II, sławni fizycy (scenariusz modelowych zajęć edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 15 (red.) Wlodzimierz Nawrocki, Renata Drąszczyk, Barbara Zielińska, Joanna Tokarska, Ewa Bednarek, Elżbieta Nawrocka, Bożena Chałaszczyk-Przykorska, Ewa Kaźmierska, Bożena Chwiałkowska, Emilia Niedziałek, Małgorzata Szymańska 2 zł
0019 Dachy Europy VI (Sławni fizycy) – scenariusze projektów edukacyjnych, Zeszyt metodyczny nr 24 Beata Arczewska, Maciej Dębowski, Elżbieta Domańska, Anna Effenberg, Beata Gajić, Karolina Kafar, Ewa Kaźmierczak, Adam Król, Bogusław Maksajda, Jasica Michalewicz, Włodzimierz Nawrocki (red), Małgorzata Nuckowska, Janina Polito-Kulińska, Aneta Wilczyńska 5 zł

Strony