Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Program nauczania z wychowania fizycznego UMIEĆ-WIEDZIEĆ-CHCIEĆ- IV etap edukacyjny, Poradnik metodyczny Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan, Wojciech Ulatowski 13 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w branżach: „Finanse, ekonomia”, „Księgowość, audyt, podatki”, „Logistyka, spedycja, dystrybucja”, w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku, Analizy i badania nr 19 Leszek Kuras 6 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł
Wędrówki z ortografią V Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w sekcjach sprzedaż, obsługa klienta – call center, informatyka, finanse – ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, A Elżbieta Ciepucha 8 zł
Nowe horyzonty i problemy badawcze psychologii twórczości, O istocie i mechanizmach pasji prof. dr hab. Stanisław I. Popek 2 zł
Wędrówki z ortografią VI Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunku kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Analizy i Badania nr 24 Elżbieta Ciepucha 3 zł
Pokażemy Wam spektakl Aneta Madziara (red.) 21 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Jestem Urszula Kowalska 2 zł
2. Akademia Młodych Twórców (Praca edukacyjna z uczniem zdolnym) Janusz Moos, Sławomir Szaruga 13 zł
Nowoczesne technologie wyzwaniem dla młodzieży (materiały z X Konferencji Akademii Młodych Twórców), Slawomir Szaruga, Krzysztof Rychlicki-Kicior, Dominik Stożek, Anna Bartniak, Marek Rogalski, Marek Bączyński, Dominik Goss, Michał Gałka, Jakub Janiszewski 6 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w oparciu o wymagania nowej podstawy programowej, Kazimierz Żylak (red.) 5 zł
Poradnictwo zawodowe bliżej uczącego się Małgorzata Sienna (red.) 12 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł

Strony