Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
0176 Organizacja kształcenia prozawodowego w liceum profilowanym Janusz Moos, Danuta Bajor, Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Jarosz, Urszula Kaczorkiewicz, Anna Koludo, Maria Koszmider, Maria Opawska, Anna Preis, Zofia Sepkowska, Marek Szymański, Anna Zając, Bożena Zając, Marek Zalewski, Anna Czerczak 5 zł
0177 Organizacja procesu wychowania komunikacyjnego w łódzkich szkołach i placówkach, część 2 – druga, Zeszyt Metodyczny nr 2 Anna Pawlikowska (red.), Sławomir Urbaniak (red.), Krzysztof Makowski (red. 1 zł
0179 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 1 – pierwsza) Janusz Moos (red.), Grażyna Adamiec, Urszula Kaczorkiewicz, Marek Szymański, Anna Preis, Dorota Kalinowska, Danuta Gnidzińska, Ann Kostakiewicz, Anita Matejun, Magdalena Rutkowska 23 zł
0180 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 2 – druga) Janusz Moos (red.) 1 zł
0182 Poradnik metodyczny dla nauczycieli (jak napisać podanie, Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz jak przygotować ofertę handlową i dokumenty występujące w procesie sprzedaży towarów i usług w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim) Ewa Witkowska, Beata Śliwicka (tłum.), Marzena Stawicka (tłum.), Beata Kuśnierek (tłum., Sylwia Duda (tłum.), Krystyna Kielan (red.) 7 zł
0184 Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego, raport z badań, Analizy i badania nr 10 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 13 zł
0185 Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowanych pracodawców. Raport z badań Elżbieta Ciepucha 13 zł
0188 Praca z kartami na lekcjach matematyki w szkole ponadgimnazjalnej Kinga Gałązka (red.) 9 zł
0190 Pracodawcy w systemie edukacji zawodowej Małgorzata Sienna (red.), Maria Michalak (red.) 10 zł
0194 Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Analizy i badania nr 8 Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 16 zł
0200 Przemiany w edukacji zawodowej Janusz Moos (red.), Dorota Wojtuś, Barbara Kapruziak, Elżbieta Ciepucha, Małgorzata Sienna, Anna Koludo, Grazy Adamiec, Andrzej Łziński, Jadwiga Morawiec, Anna Siennicka 16 zł
0204 Regionalny Ośrodek Edukacji mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos (red.), Robert Dubas, Elżbieta Gonciarz, Włodzimierz Jankowski, Barbara Kapruziak, Paweł Krawczak, Leszek Kuras, Andrzej Łaziński, Witold Morawski, Łukasz Sendecki, Małgorzata Sienna, Sławomir Szaruga, Marek Szymański 11 zł
0205 Rekomendacja konferencji dotyczących modelu szkolnych działań profilaktyczno-wychowawczych Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Leśniowska 4 zł
0206 Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”, Analizy i badania nr 12 Elżbieta Ciepucha (red.), Jakub Stempień (red.) 1 zł
0209 Rola doświadczeń w edukacji przyrodniczej i biologicznej Jacek Pacholski (red.), Małgorzata Wiśniowska (red.) 9 zł
0210 Rola obrzędowości w procesie wychowawczym szkoły Sebastian Ciszewski, Barbara Cmela, Elżbieta Czajka, Joanna Gruszczyńska, Anna Pluta, Joanna szewczyk, Bogusław Śliwerski, Idalia Ristok, Mariola Zajdlic 8 zł
0214 Rożne obszary edukacji matematycznej, Zeszyt metodyczny nr 25 Kinga Gałązka 9 zł
0215 Rzemiosło i przedsiębiorcy w województwie łódzkim, potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników, Analizy i badania nr 13 Ciepucha (red.), Janusz Moos (red..) 12 zł
0216 Samodzielne kształtowanie umiejętności poprzez metodę projektów Urszula Kaczorkiewicz, Alicja Oleska 1 zł
0217 Scenariusze lekcji biologii z elementami języka angielskiego, Biology in English Jacek Pachelski (red.), Katarzyna Nowakowska 9 zł

Strony