Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
0100 Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 Elżbieta Bytniewska 1 zł
0101 Konspekty i scenariusze zajęć dla nauczycieli techniki, Zeszyt metodyczny nr 6 Anna Pawłowska (red.), Krzysztof makowski (red.), Bożena Piekarska (red.), Iwona Kramarz, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Danuta Stepińska-Sobolewska, Anna Żak 9 zł
0102 Konstruktywizm a edukacja informatyczna Janusz Moos (red.) 20 zł
0104 Kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń (materiały wspierające dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów) Jolanta Bielecka (red.) 7 zł
0105 Kształcenie modułowe w szkole policealnej na podbudowie programowej liceum technicznego Janusz Moos 1 zł
0106 Kształcenie modułowe w szkolnych systemach edukacji zawodowej Janusz Moos (red.) 16 zł
0108 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów jako element programu wychowawczego liceum profilowanego, Liceum Profilowane, Zeszyt nr 15 Agnieszka Mikina 2 zł
0109 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w liceum profilowanym Zofia Sepkowska, Agnieszka Mikina 1 zł
0112 Kształtowanie umiejętności z zakresu mini-siatkówki Jakub Grzegorczyk 8 zł
0113 Kształtujemy estetykę ruchu poprzez taniec (tańce regionalne i towarzyskie) Krystyna Solarz, Elżbieta Kotyńska, Małgorzata Woch, Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan 7 zł
0114 Ksztłcenie językowe, scenariusz lekcji (język angielski), Zeszyt metodyczny nr 1 Kinez Łuczywek (red.) Joanna Bechcińska (red.) 9 zł
0115 Liceum techniczne Janusz Moos (red.) 3 zł
0116 Lider zarządzania procesem kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011, Podsumowanie projektu Alicja Oleska 1 zł
0117 Losy absolwentów w świetle wyników badań (studium przypadku na podstawie wybranych szkół łódzkich), Zeszyt Metodyczny nr 6 Renata Wierucka, Barbara Sędzińska, Grzegorz Walczak, Ewa Koper, Elżbieta Ciepucha (red.) 8 zł
0130 Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi i okolicy, zbiór zadań Danuta Węgrowska (red.) 6 zł
0133 Metoda debaty w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, Zeszyt metodyczny nr 2 Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna 1 zł
0136 Metoda projektów na lekcjach techniki Krzysztof makowski, Anna Pawlikowska, Barbara Preczyńska, Irena Rejniak, Danuta Stępiński-Sobolewska, Aneta Szymczak, Beata Tim, Magdalena Wiśniewska 7 zł
0139 Metoda projektów w kreowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów Agnieszka Mikina 3 zł
0140 Metoda projektów w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów, przykłady wykorzystania metody projektów na zajęciach języka polskiego Agnieszka Mikina (red.), Joanna Bień, Maria Piwońska 2 zł
0141 Metoda tekstu przewodniego jako strategia dydaktyczna w systemie laboratoryjnym Alicja Oleska 2 zł

Strony