Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
XVI Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jadwiga Jezierna (red.) 0 zł
O projekcie edukacyjnym i nie tylko… (Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkolnej Mariusz Widawski 7 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZARNOKSIĘŻNIK OZ – scenariusze zajęć, Zeszyt SIÓDMY Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Poradnik dla koordynatorów/organizatorów konkursów szkolnych (Trzy koncepcje organizacji konkursów szkolnych), red. Alicja Oleska 1 zł
Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 Elżbieta Bytniewska 2 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
Rola zajęć psychoedukacyjnych w kształtowaniu umiejętności kluczowych (seminarium dyrektorów szkół ZDZ , 27 i 28 kwietnia 1998 r.) Joanna Gruszczyńska 1 zł
XVIII Sesja Naukowa z Fizyki, Prace sesyjne FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, Zeszyt metodyczny nr 33 Anna Barczyńska, Maria Dworzańska-Zapałowicz, Mateusz Fabiś, Dariusz Fiodorow, Hanna Makowska, Stanisław Nawrocki, Justyna Piłat, Janina Polito-Kulińska, Arkadiusz Ryski, Aneta Sikorska, Adrian Stańdo, Bartosz Stepczyński, Bartosz Surgosz, Magdalena Szafr 10 zł
Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 5 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZERWONY KAPTUREK – scenariusze zajęć, Zeszyt czwarty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Analizy i badania nr 15 Jakub Stempień Leszek Kuras 7 zł
Lider w edukacji Janusz Moos (red) 13 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł
Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), KRÓLOWA ŚNIEGU – scenariusze zajęć, Zeszyt piąty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Agata Siuta (red.) 0 zł
Powiatowy program wspomagania przedszkoli i szkół prowadzonych przez powiat miasto Łódź Zofia Teresa Dąbrowska (red.) 0 zł
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy rynku pracy (ekspertyza), Analizy i badania nr 17 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 7 zł
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł

Strony