Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
0260 Wspieranie procesów uczenia się poprzez edukację artystyczną Anna Majchrzak 2 zł
0261 Współpraca przedsiębiorstw z łódzkim szkolnictwem zawodowym Janusz Moos (red.), Barbara Kapruziak (red.) 3 zł
0263 Wybrane scenariusze lekcji z astronomii, Zeszyt metodyczny nr 13 Wlodzimierz Nawrocki, Emilia Niedziałek, Elżbieta Kusowska, Ewa Kaźmierczak, Barbara Ochmańska, Bożena Chwiałkowska 3 zł
0266 Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu matematycznym, fizycznym oraz chemicznym Kinga Gałązka (red.) 9 zł
0267 Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej (z doświadczeń łódzkich nauczycieli) Hanna Derewlana (red.) 4 zł
0268 XV Przegląd Twórczości artystycznej uczniów szkół zawodowych Jezierna (red.) 1 zł
0271 Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Analizy i badania nr 5 Elżbieta Ciepucha 1 zł
0272 Z prac projektu Kształtowanie umiejętności poprzez multimedia Anna Koludo, Małgorzata Matuszewska 1 zł
0275 Zajęcia stymulujące aktywność twórczą uczniów – konspekty lekcji Kinga Gałązka 11 zł
0276 Zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych (analiza wyników badań ankietowych) Elżbieta Ciepucha 1 zł
0278 Zastosowanie metody projektów w edukacji przyrodniczej Małgorzata Wiśniewska, Dorota Stasiak, Urszula Spławska 7 zł
0280 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla gimnazjów, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0281 Zbiór testów egzaminacyjnych z języka francuskiego dla szkół podstawowych, 2004/2005 Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł
0282 Zielona ścieżka, Zeszyt metodyczny nr 2 Dorota Kalinowska 1 zł
0283 Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu wyzwań rynku pracy Janusz Moos (red.), Małgorzata Sienna (red.) 26 zł
0284 Żydzi łódzcy – historia, tradycja, sztuka, zagłada Dorota Ceran (red.) 20 zł
0288 10 lekcji z trójmianem, matematyka w Excelu Marta Ciesielska 3 zł

Strony