Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku, Przykładowe testy egzaminacyjne z języka polskiego Jolanta Bielecka, Andrzej Melson 5 zł
Lider w edukacji Janusz Moos (red) 13 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), BIAŁE BALONIKI – scenariusze zajęć, Zeszyt drugi Anna Drzewiecka, Justyna Nowak, Monika Dobrowolska 0 zł
Od projektu do raportu Alicja Oleska 7 zł
Z Białą Fabryką w tle, antologia prac pokonkursowych Danuta Górecka, Jolanta Bielecka 9 zł
Edukacja mechatroniczna w kontekście nowych podstaw programowych i osiąganych efektów uczenia si Agnieszka Pfeiffer (red,), Maria Suliga (red.) 19 zł
Powiatowy program wspomagania przedszkoli i szkół prowadzonych przez powiat miasto Łódź Zofia Teresa Dąbrowska (red.) 0 zł
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy rynku pracy (ekspertyza), Analizy i badania nr 17 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 7 zł
Łódzki Festiwal Bibliotek szkolnych 2001-2011 Joanna Pastusiak (red.) 8 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZARNOKSIĘŻNIK OZ – scenariusze zajęć, Zeszyt SIÓDMY Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Andrzej Żelasko 8 zł
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
Filmowe interpretacje tekstów literackich w realizacjach telewizyjnych, Dorota Ceran, (nadbitka Acta Universitatis Lodziensis Dorota Ceran 0 zł
Praca z lekturą szkolną, materiały wspierające dla nauczycieli szkół podstawowych Jolanta Bielecka (red.) 6 zł
V Ogólnopolski konkurs filozoficzno-oratorski NA ŚCIEZKACH ZYCIA – TISCENROWSIE DROGOWSKAZY, Relacja z przebiegu piątej edycji konkursu – antologia wystąpień uczniów Ewa Sztombka (red.) 5 zł
Łódź – nasza mała ojczyzna (promocja Łodzi poprzez edukację, czyli diagnoza-problem i rozwiązania), Barbara Muras (red.) 4 zł
Bliżej Teatru (projekt edukacyjny), CZERWONY KAPTUREK – scenariusze zajęć, Zeszyt czwarty Anna Drzewiecka, Justyna Nowak 0 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna Ewa Maj 4 zł
Z prac nad tworzeniem warunków do organizowania zewnętrznego egzaminu zawodowego Janusz Moos (red.), Maria Suliga (red.) 7 zł
Glottodydaktyka w szkole, nr 1/2004 – refleksje (propozycje dydaktyczne) Włodzimierz Glamaciński, Katarzyna Karolczak-Barczyńska 4 zł

Strony