Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kodsortuj malejąco Tytuł Autor Cena
Wdrażanie uczniów do samokształcenia Janusz Moos (red.)
Dachy Europy XI, sławni fizycy (scenariusze projektów edukacyjnych), Zeszyt metodyczny nr 32 Włodzimierz Nawrocki (red.) 7 zł
Matematyczne wędrówki gimnazjalisty po Łodzi Danuta Węgrowska (red.) 8 zł
Poczta dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych red: Janusz Moos, Barbara Wrąbel, Elżbieta Ciepucha 3 zł
ҮСТНЫЏ … MATURA 2012 Katarzyna Stepień (red.), Kamil Dyjankiewicz, Joanna Iskierka-Sabatny, Monika Klimecka 7 zł
Procedury postępowania w przypadkach aktów terroru i w innych sytuacjach kryzysowych (Materiał pomocniczy dla wychowawców i nauczycieli przysposobienia obronnego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) Jan Dobrowolski 5 zł
Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu zawodowym, Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego, Zeszyt nr 1 Grażyna Adamiec (red.), Anna Siennicka (red.) 5 zł
Wędrówki z ortografią IV Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł
Między teorią a praktyką (wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży), Jadwiga Konieczna (red.), Mariola Antczak (red.) 14 zł
Podróż do krainy wartości (materiały wspomagające pracę nauczyciela w zakresie wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych), Beata Wosińska (red.) 12 zł
Program nauczania z wychowania fizycznego UMIEĆ-WIEDZIEĆ-CHCIEĆ- IV etap edukacyjny, Poradnik metodyczny Renata Kunikowska, Teresa Libiszewska-Gozdan, Wojciech Ulatowski 13 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w branżach: „Finanse, ekonomia”, „Księgowość, audyt, podatki”, „Logistyka, spedycja, dystrybucja”, w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku, Analizy i badania nr 19 Leszek Kuras 6 zł
Wędrówki z ortografią V Jolanta Bielecka (red.) 2 zł
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunku kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Analizy i Badania nr 24 Elżbieta Ciepucha 3 zł
Mój samorząd w mojej szkole Piotr Janicki (red.) 7 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł
Projekt analityczno-badawczy: „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” – zestawienie szczegółowych wyników badań – (wyłącznie do użytku wewnętrznego), Analizy i badania nr 6 Jakub Stempień, Jarosław Tokarski 5 zł
2. Akademia Młodych Twórców (Praca edukacyjna z uczniem zdolnym) Janusz Moos, Sławomir Szaruga 13 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w sekcjach sprzedaż, obsługa klienta – call center, informatyka, finanse – ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, A Elżbieta Ciepucha 8 zł

Strony