Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0115 Liceum techniczne Janusz Moos (red.) 3 zł
0106 Kształcenie modułowe w szkolnych systemach edukacji zawodowej Janusz Moos (red.) 16 zł
0102 Konstruktywizm a edukacja informatyczna Janusz Moos (red.) 20 zł
Wdrażanie uczniów do samokształcenia Janusz Moos (red.)
0180 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 2 – druga) Janusz Moos (red.) 1 zł
Z prac nad projektowaniem kształcenia w liceum profilowanym Janusz Moos (red.) 12 zł
0021 Dlaczego warto uczyć się w szkole zawodowej? Janusz Moos (red.) 22 zł
0261 Współpraca przedsiębiorstw z łódzkim szkolnictwem zawodowym Janusz Moos (red.), Barbara Kapruziak (red.) 3 zł
0200 Przemiany w edukacji zawodowej Janusz Moos (red.), Dorota Wojtuś, Barbara Kapruziak, Elżbieta Ciepucha, Małgorzata Sienna, Anna Koludo, Grazy Adamiec, Andrzej Łziński, Jadwiga Morawiec, Anna Siennicka 16 zł
0036 Edukacja mechatroniczna Janusz Moos (red.), Elżbieta Gonciarz (red.), Urszula Kaczorkiewicz (red.), Marek Szymański (red.) 8 zł
0179 Organizacja procesu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (część 1 – pierwsza) Janusz Moos (red.), Grażyna Adamiec, Urszula Kaczorkiewicz, Marek Szymański, Anna Preis, Dorota Kalinowska, Danuta Gnidzińska, Ann Kostakiewicz, Anita Matejun, Magdalena Rutkowska 23 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. I Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 31 zł
Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, cz. II Janusz Moos (red.), Maciej Kułak (red.) 27 zł
0283 Zmiany w kształceniu zawodowym w obliczu wyzwań rynku pracy Janusz Moos (red.), Małgorzata Sienna (red.) 26 zł
0204 Regionalny Ośrodek Edukacji mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos (red.), Robert Dubas, Elżbieta Gonciarz, Włodzimierz Jankowski, Barbara Kapruziak, Paweł Krawczak, Leszek Kuras, Andrzej Łaziński, Witold Morawski, Łukasz Sendecki, Małgorzata Sienna, Sławomir Szaruga, Marek Szymański 11 zł
0237 Technologia informatyczna w procesach kształcenia Janusz Moos, Anna Koludo 16 zł
0176 Organizacja kształcenia prozawodowego w liceum profilowanym Janusz Moos, Danuta Bajor, Joanna Gruszczyńska, Elżbieta Jarosz, Urszula Kaczorkiewicz, Anna Koludo, Maria Koszmider, Maria Opawska, Anna Preis, Zofia Sepkowska, Marek Szymański, Anna Zając, Bożena Zając, Marek Zalewski, Anna Czerczak 5 zł
0023 Doradztwo zawodowe kontekście potrzeb rynku pracy, Szkoła zawodowa – dzisiaj i jutro (Rekomendacja Konferencji Ogólnopolskiej) Janusz Moos, Małgorzata Sienna, Małgorzata Bartosiak, Ewa Koper, Maria Michalak, Dorota Świt, Małgorzata Redlicka, Arkadiusz Trzuskowski, Wanda Chyrczakowska-Wilamska, Anna Zientalska 1 zł
2. Akademia Młodych Twórców (Praca edukacyjna z uczniem zdolnym) Janusz Moos, Sławomir Szaruga 13 zł
Pokazują nam język, żeby było śmiesznie, uwagi o dowcipie słownym na tle innych metod wywoływania efektu komicznego Jerzy Baykowski 8 zł

Strony