Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0024 Doradztwo zawodowe, lokalne działania-globalny cel Ewa Koper (red.), Małgorzata Sienna (red.), Joanna Jednoralska, Piotr Łoś, Halina Stasiak 2 zł
Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Scenariusze zajęć dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych + płyta z materiałami Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Iwona Kapela, Anna Zientalska, Jolanta Kacprzak 0 zł
Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? Scenariusze zajęć dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ewa Koper, Małgorzata Redlicka, Iwona Kapela, Anna Zientalska, Jolanta Kacprzak 0 zł
Pierwsza pomoc przedmedyczna Ewa Maj 4 zł
0099 Konkursy środowiskowe o tematyce prozdrowotnej, Zeszyt Metodyczny nr 10 Ewa Sprawka 9 zł
0057 III Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY Relacja z przebiegu trzeciej edycji konkursu (Antologia wystąpień uczniów) Ewa Sztombka (red.) 3 zł
0056 II Ogólnopolski Konkurs Filozoficzny NA ŚCIEŻKACH ŻYCiA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY, relacja z przebiegu konkursu, antologia wystąpień uczniów Ewa Sztombka (red.) 5 zł
V Ogólnopolski konkurs filozoficzno-oratorski NA ŚCIEZKACH ZYCIA – TISCENROWSIE DROGOWSKAZY, Relacja z przebiegu piątej edycji konkursu – antologia wystąpień uczniów Ewa Sztombka (red.) 5 zł
VII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski, Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy Ewa Sztombka (red.) 3 zł
0064 IV Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski NA SCIEŻKACH ŻYCIA – TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY Relacja z przebiegu czwartej edycji konkursu (Antologia wystąpień uczniów) Ewa Sztombka (red.) 4 zł
0028 Dzień patrona szkoły (scenariusz uroczystości szkolnych), Zeszyt Metodyczny nr 5 Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Elżbieta Błędowska, Ewa Czernek, Marzena Kozłowska, Ewa Królikowska, Jolanta Rybowska, Ewa Sobieszczyk, Marta Welk-Tomalska, Sławomira Wójcik 11 zł
0241 Testy historyczne (Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodówv - dla szkół podstawowych Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Piotr Atemborski (red.) 6 zł
0098 Konkursy historyczne (Polska Piastów, Polska Jagiellonów) – TESTY, Zeszyt Metodyczny nr 6 Ewa Wiercińska-Banaszczyk (red.), Piotr Atemborski (red.), Elżbieta Grasz. Małgorzata Kantecka, Małgorzata Niewiadomska 4 zł
0182 Poradnik metodyczny dla nauczycieli (jak napisać podanie, Curriculum Vitae, list motywacyjny oraz jak przygotować ofertę handlową i dokumenty występujące w procesie sprzedaży towarów i usług w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim) Ewa Witkowska, Beata Śliwicka (tłum.), Marzena Stawicka (tłum.), Beata Kuśnierek (tłum., Sylwia Duda (tłum.), Krystyna Kielan (red.) 7 zł
Praca z uczniem zdolnym, część VII, VIII PRZEGLĄD INICJATYW EDUKACYJNYCH pod patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji – charakterystyka projektów konkursowych, Zeszyt 4 Grażyna Adamiec (red.) 14 zł
Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu zawodowym, Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego, Zeszyt nr 1 Grażyna Adamiec (red.), Anna Siennicka (red.) 5 zł
Praca z uczniem zdolnym, Zeszyt nr 5 Grażyna Adamiec(red.), Anna Siennicka (red.) 9 zł
0246 Turystyczna promocja Łodzi (materiały wspomagające edukację regionalną) Grażyna Mrówczyńska (red.) 10 zł
0014 Co jest grane i śpiewane? nr 1/2002 Halina Kowalczuk (red.), Adam Tomczak (red.), Jadwiga Raczyńska, Edward Czekaj 2 zł
Bezpieczny świat dziecka Hanna Derewlana 5 zł

Strony