Publikacje

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego to placówka, która wśród wielu ofert  prowadzi działalność wydawniczą. Od lat ukazują się nakładem Centrum publikacje w formie książkowej, mające za zadanie pomagać, wspierać, inspirować. Są to zarówno scenariusze zajęć lekcyjnych jak i opisy wykorzystania w praktyce zajęć aktywizujących. Publikacje te wydawane są zazwyczaj w formie niewielkich książeczek, które nie zabierając nauczycielowi miejsca w teczce mogą okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

Bezpośredniego zakupu publikacji można dokonać w siedzibie Centrum w Zespole Wydawniczym (p.213, II piętro), a także zamawiać mailowo (napoli@wp.pl).

Kod Tytuł Autorsortuj malejąco Cena
0100 Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 Elżbieta Bytniewska 1 zł
0088 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych - 2011 Elżbieta Bytniewska 7 zł
0086 Katalog innowacji pedagogicznych – CERTYFIKATY- (wyniki konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, informatycznych, zawodowych i wynalazczych) – 2006 Elżbieta Bytniewska 8 zł
0271 Z prac Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Analizy i badania nr 5 Elżbieta Ciepucha 1 zł
Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunku kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, Analizy i Badania nr 24 Elżbieta Ciepucha 3 zł
0185 Potrzeby kadrowe regionalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowanych pracodawców. Raport z badań Elżbieta Ciepucha 13 zł
Wyzwania systemu edukacji w kontekście inwestowania w kapitał ludzki -z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa zawodowego i możliwości wykorzystania europejskiego funduszu społecznego- (studium przypadku dla regionu łódzkiego), Analizy i badania nr 20 Elżbieta Ciepucha 6 zł
Jaki pracownik, jaki zwód? Analiza internetowych ofert pracy w sekcjach sprzedaż, obsługa klienta – call center, informatyka, finanse – ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, A Elżbieta Ciepucha 8 zł
0276 Zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje absolwentów szkół zawodowych (analiza wyników badań ankietowych) Elżbieta Ciepucha 1 zł
0161 Monitorowanie rynku pracy dla edukacji, Analizy i badania nr 11 Elżbieta Ciepucha (red.) prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Piotr Ryszard Cmela, Waldemar Dubla, Monika Fabińska, Iwona Gruszczyńska, Anna Jeschke, Leszek Kuras, Janusz Moos, Kamila Niewiadomska, Adam Paprocki, Anna Rękawek, Jakub Stempien, Renata Tyliń 24 zł
0206 Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”, Analizy i badania nr 12 Elżbieta Ciepucha (red.), Jakub Stempień (red.) 1 zł
Stan i prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce i województwie łódzkim z perspektywy rynku pracy (ekspertyza), Analizy i badania nr 17 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 7 zł
0184 Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego, raport z badań, Analizy i badania nr 10 Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 13 zł
Oczekiwania łódzkich szkół wobec pracodawców z regionu (wyniki badania ankietowego), Elżbieta Ciepucha (red.), Janusz Moos (red.) 5 zł
0001 Analiza internetowych i prasowych ofert pracy (styczeń-luty 2010), Analizy i Badania nr 4 Elżbieta Ciepucha (red.), Leszek Kuras 4 zł
Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, Analizy i Badania nr 21 Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski 4 zł
0249 Udział szkół zawodowych w programach Unii Europejskiej, Niemiecki system kształcenia zawodowego (na podstawie wizyty partnerskiej w Centrum Kształcenia Budowlanego w miastach Turyngii: Jenie, Weimarze i Erfurcie), Zeszyt metodyczny nr 2 (Zespół Szkół Pona Elżbieta Czyż-Dąbrowska, Danuta Gnidzińska, Krystyna Kiedrzyńska, Lucyna Pietras, Halina Świątnicka, Maria Wachowska, Joanna Witkowska 7 zł
0097 Konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych „Liczby i procenty Ewa Boczkowska, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 8 zł
0095 Konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, „Funkcje i figury” Ewa Boczkowska, Marianna Bień, (red.) Magdalena Jastrzębska-Buchta, (red.) 15 zł
Design project, conversion as a vocabulary building process, Zeszyt metodyczny nr 5 Ewa Jastrzębska 2 zł

Strony